Nũng nịu trong cơn say 2016year

Nũng nịu trong cơn say

 

Ê ~ Hye Ri, Say Thị Hye Ri ~ Hôm nay thực sự em là Say Thị Hye Ri

 

Anh muốn biết em cậy vào đâu mà uống giỏi thế này ư?

Đương nhiên là ~ ~ ~ không phải anh mà là  EASY TOMORROW!

Dù hôm nay có nhậu thì mai em vẫn là Hye Ri Sảng Khoái

 

Hyeri, Hyeri.

listList