EASY TOMORROW quá tuyệt vời 2019year

EASY TOMORROW quá tuyệt vời

 

Si Eon: Này ~ Dạo này tuyệt quá nhỉ ~
Hyeri: EASY TOMORROW thì quá tuyệt rồi?!
Si Eon: Không phải, anh nói là rất tuyệt ~
Hyeri: Đúng rồi,  EASY TOMORROW quá tuyệt anh nhỉ?!
Si Eon: Không phải, rất tuyệt…
Hyeri:  EASY TOMORROW?!
Si Eon: À ~  EASY TOMORROW!  EASY TOMORROW sảng khoái nên gọi là  EASY TOMORROW ~  EASY TOMORROW ~ Đúng nó rồi ~ Ừm hahahahaha
Dạo này ai cũng nhắc đến  EASY TOMORROW

 

listList