EASY TOMORROW hoặc EASY TOMORROW STICK 2020year

EASY TOMORROW hoặc EASY TOMORROW STICK

 

Có hai loại trong bữa tiệc những ngày này

Hoặc đơn giản là xé, EASY TOMORROW

hoặc đơn giản là bóp, EASY TOMORROW STICK

 

Bạn đã bóp nó

Vâng, chúng tôi đã ép nó!

 

Chỉ cần 1 giây để mở gói và uống ngay

 

EASY TOMORROW hoặc EASY TOMORROW STICK

 

Tạm biệt, nôn nao!


listList