Chiếc túi khả nghi
1Phần

Tập phim kinh dị, hồi hộp về EASY TOMORROW
Vì thế nên cần EASY TOMORROW! Phần 1: Chiếc túi khả nghi

 

Ài, mệt quá ~ Hôm qua uống nhiều lắm à?
Uống một liều EASY TOMORROW coi

 

Cạch! Uống nào ~ uống ~
Chừng này thấm gì!
(Mất kiểm soát)

 

Phải bỏ mấy món ngon ngon này vào túi mới được.
Cá minh thái, cá minh thái ~

 

Cá minh thái (3)/JMT
Bởi mới cần uống EASY TOMORROW cơ mà.
Sau nhớ bỏ EASY TOMORROW nhé chứ không phải tôi.

 

Vì thế nên cần EASY TOMORROW
Còn tiếp ở phần sau… 

List