Bữa nhậu kinh hoàng
3Phần

Tập phim kinh dị, hồi hộp về EASY TOMORROW
Vì thế nên cần EASY TOMORROW! Phần 3: Bữa nhậu kinh hoàng

 

Cậu nhớ không? Bữa nhậu tối qua…
Hả?!!!

 

<Bữa nhậu tối hôm trước>
Trưởng phòng thật tuyệt ~! Cạn ly ~ !
Cạn ly~!

 

Trưởng phòng Jung (52 tuổi)/Nhà leo núi
Cuối tuần này tất cả phải đi leo núi

 

Nhân viên Lee (26 tuổi)/Không uống được rượu
Sếp đi một mình đi ^^
Đúng là đồ nhím lông!!

 

(bầu không khí trở nên nặng nề)

 

Ting toong
Trưởng phòng: Chút chúng ta nói chuyện nhé.

 

A… bữa qua mình điên mất rồi …

 

Vì thế nên cần EASY TOMORROW
-Hết- 

List