Tiếng chuông lãng quên
4Phần

Tập phim kinh dị, hồi hộp về EASY TOMORROW
Vì thế nên cần EASY TOMORROW! Phần 4: Tiếng chuông lãng quên
(Tưởng hết rồi đúng không? Hết nhưng chưa phải kết thúc!!!)

 

2018.12.31
PM 11:59

 

2018.12.31
PM 11:59:58...59....

 

2019.01.01
AM 12:00:00

 

2018.12.31
PM 09:23

 

<Liên hoan tất niên>
Mọi người đã thật vất vả!
Hôm nay cậu không uống EASY TOMORROW à
 

<Sau bữa liên hoan đêm hôm trước>
Tạm biệt ~ về nhé

 

Sau đó
Không còn nhớ gì nữa…

 

Bởi vậy!

 

Sang năm 2019 nhất định phải dùng EASY TOMORROW đó nha!

 

Vì thế nên cần EASY TOMORROW
-Hết- 

List