Ngày mai dễ chịu, 'trò chơi'
1Phần

Ngay khi bạn chơi 

Vì say rượu. 

Đầu cậu sẽ chóng mặt sao? 

 

Tôi muốn được thư giãn ngay bây giờ (bỏ nó ra, lặp lại)! 

Xé nó ra, lặp lại! 

 

Cậu học đúng cách, phải không? 

Một cú xé trong hai giây. Ngày mai bình tĩnh lạ

List