Ngày mai tươi đẹp
3Phần

cho dù có áp dụng như thế nào.

Vì say rượu.

Make-up bay phấp phới à? 

 

Tôi muốn được thư giãn ngay bây giờ (bỏ nó ra, lặp lại)! 

Xé nó ra, lặp lại! 

 

Cậu học đúng cách, phải không? 

Một cú xé trong hai giây. Ngày mai bình tĩnh lạ

List