EASY TOMORROW  chọn lựa cho một buổi sáng sảng khoái!

Qone EASY TOMORROW là một thương hiệu chuyên về giải rượu được ra mắt dành cho những người mong muốn
có một buổi sáng thật sảng khoái sau khi uống rượu. Là thương hiệu kết hợp giữa từ "sảng khoái" vào ngày
tiếp theo sau khi uống rượu với "viên hoàn" - một công thức sản xuất hoàn toàn khác biệt,
EASY TOMORROW có tác dụng giải rượu và đặc điểm sản phẩm dễ nhớ.

Khởi đầu của EASY TOMORROW

Là từ một câu hỏi nhỏ của Viện nghiên cứu thực phẩm trực thuộc Samyang Corporation, rằng "Liệu có sản phẩm
nào giá cả phải chăng mà vẫn chắc chắn có thể giải rượu không?"Viện nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu các
nguyên liệu và công thức sản xuất vừa dễ cầm tay vừa nhanh chóng giải rượu, kết quả là sau một thời gian dài,
đến tháng 11 năm 2013, sản phẩm EASY TOMORROW đã ra đời với thành phần chính là chiết xuất nấm men.

  • Thương hiệu tiếng Hàn
  • Thương hiệu tiếng Anh
  • Thương hiệu tiếng Trung