EASY TOMORROW trên Instagram của Hye Ri 2017year

EASY TOMORROW trên Instagram của Hye Ri

 

Hừm... Hye Ri lại uống rượu nữa rồi.

Tăng 1, tăng 2, Tăng 3 ~ ~ ~ !!!

Hơ! Rốt cục hôm qua mình uống bao nhiêu thế?

 

Hôm qua mình chỉ uống đúng một gói thôi!

 

giải quyết cơn say nhanh chóng nhờ sức mạnh của nấm men 

Và hôm nay cũng một ~ gói ~ OK?  EASY TOMORROW ~ !!!

listList