EASY TOMORROW Thần kỳ

Thần kỳ ♬

EASY TOMORROW ♬

Tỉnh rượu một cách thần kỳ ♬

 

Đánh tan cơn say tức thì chỉ với viên uống!

 

Ngon hơn với dạng thanh!

Tỉnh rượu thần kỳ

Vì ngày mai

 

Giải quyết cơn say một cách thần kỳ

EASY TOMORROW

 

#Hyeri #Han Moon Cheol #Sự kết hợp này_Thật mới mẻ

#Giải quyết cơn say thần kỳ #EASY TOMORROW

Giải rượu mà chỉ mình cậu không biết thôi EASY TOMORROW MOLA

Đau đầu quá.

Hiệp 1 đang chờ vòng 2.

Hiệp hai đang chờ vòng thứ ba.

Hiệp 3 đang chờ đợi để uống rượu.

mà không biết mời thế nào

Tiệc rượu đã bắt đầu.

Ngày mai dễ chịu, 'trò chơi'

Tôi muốn được thư giãn ngay bây giờ (bỏ nó ra, lặp lại)! 

Xé nó ra, lặp lại! 

 

Cậu học đúng cách, phải không? 

Một cú xé trong hai giây. Ngày mai bình tĩnh lạ

이전 1 2 3 다음