Cám dỗ của Mansur
2Phần

Tập phim kinh dị, hồi hộp về EASY TOMORROW
Vì thế nên cần EASY TOMORROW! Phần 2: Cám dỗ của Mansur

 

<Ngày hôm sau sau buổi nhậu>
Sao kê thanh toán...?

 

<Chầu nhậu tối hôm trước>
Bữa nay để tôi trả!
(Bạn bè: quá tốt ^^)

 

Số dư còn 120 won..? Tin nổi không!!!

 

Vì thế nên cần EASY TOMORROW
Còn tiếp ở phần sau… 

List