Ngày mai dễ chịu, chương trình ăn uống
2Phần

cho dù bạn ăn gì

Vì say rượu.

Anh có thấy buồn nôn không?

 

Tôi muốn được thư giãn ngay bây giờ (bỏ nó ra, lặp lại)! 

Xé nó ra, lặp lại! 

 

Cậu học đúng cách, phải không? 

Một cú xé trong hai giây. Ngày mai bình tĩnh lạ

List