Giải rượu mà chỉ mình cậu không biết thôi EASY TOMORROW MOLA
1Phần

Đau đầu quá.

Hiệp 1 đang chờ vòng 2.

Hiệp hai đang chờ vòng thứ ba.

Hiệp 3 đang chờ đợi để uống rượu.

mà không biết mời thế nào

Tiệc rượu đã bắt đầu.

 

Không nghe được gì cả

Cậu không biết Easy Tomorrow à?

Xé và ăn, bóp và ăn

Sao mọi người ăn giỏi vậy?

Lấy nó trên một tấm bài vị, và trên một cái ống.

Sao mọi người ăn giỏi vậy?

 

Sao anh Park lại làm một mình giỏi vậy.

Sao lúc nào cũng tươi mát vậy nhỉ?

 

Chỉ có điều anh không biết Ngày mai dễ chịu. EASY TOMORROW

List